Welcome to the ILA

To be a landowner in Irene is a privilege. In order to enhance and protect this privilege, we have formed the Irene Landowners Association. Since 2000, the ILA has turned the village into a model of cooperation, safety and success to the degree that other neighborhoods come to us for advice. Irene is the most secure that it has been in years, with crime being insignificant compared to a few years ago.

As a non-profit company we plough any surplus funds back into the safety and security in the village. We have not only managed to have Irene declared a woonerf, but have also installed the necessary traffic calming measures to make our streets safer.

I invite you to become part of our winning solution. We have proved we can achieve amazing results when working together, and trust that we can rely on your support.

Deon Van Onselen
Chairman

Proudly Irene

Vir ons almal in Irene is dit ‘n voorreg om ‘n grondeienaar te wees. Die Irene Grondeienaarsvereniging (Irene Landowners Association) het juis ontstaan om hierdie voorreg te bevorder en te beskerm. Sedert die eerste gemeenskapsvergadering in 2000 in die Dorpsaal gehou is het die vereniging (die ILA) geslaag om die dorp ‘n voorbeeld te maak van samewerking, veiligheid en sukses, tot so ‘n mate dat ander woongebiede ons al om advies genader het. Misdaad is regtig nie noemenswaardig nie en Irene is die veiligste wat dit in jare was.

Die ILA is ‘n onderneming sonder winsbejag en alle fondse word aangewend vir die veiligheid en sekuriteit van die dorp. Die elektriese heining rondom die buitegrens van Irene, die dienste van ‘n sekuriteitsmaatskappy met ‘n motor vir die uitsluitelike gebruik in Irene en ‘n aantal patrollerende wagte is van die voordele waarvoor fondse aangewend word. Verder is Irene ook as woonerf verklaar en was die ILA in staat om ‘n aantal noodsaaklike verkeerskalmer-ingsmaartreëls in te stel om ons strate veiliger te maak.

Kom word deel van hierdie wenresep. Ons het bewys watter wonderlike resultate bereik kan word wanneer ons almal saamwerk en daarom maak ons ook graag op jou ondersteuning staat.


Voorsitter